STUDIUM

Revista studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în istorie
The Journal of BA, MA and PhD Students in History

STUDIUM, Vol. 11, 2018 (PDF)

 

 

 

 

CUPRINS / CONTENTS

 

  Pages:
Cuprins / Contents 3-4
   
Cronică / Chronicle  
   
Tudor UREA  
Macedonia - a history term (original title and language)  
Macedonia - un nume de istorie (translated title) 5-14
   
Elena PINTILEI  
Activitatea de bibliotecar a eruditului cărturar Ion a lui Gheorghe Sbiera (original title and language)  
Ion a lui Gheorghe Sbiera's activity as a librarian (translated title) 15-28
   
Stoica Cristinel POPA  
The 1868 Russian naval incident in Romanian Bessarabia: documents from the archives (original title and language)  
Incidentul naval rusesc din 1868 din Basarabia românească: documente din arhive (translated title) 29-58
   
Dan-Cristian IONAŞCU  
Înfiinţarea Secţiei de Pompieri militari în Tecuci (original title and language)  
The establishment of the military firefighters' Section in Tecuci (translated title) 59-84
   
Florin-Daniel MIHAI  
Din istoria instituirii asigurărilor sociale şi impactul asupra muncitorilor din Portul Galaţi (original title and language)  
Aspects of the history of insurance institutionalisation and its impact on the workers in the Port of Galați (translated title) 85-93
   
Mariana DAKI (FILIMON)  
Problema copiilor aflaţi sub ocrotirea Statului în perioada interbelică în Basarabia de Sud (original title and language)  
The issue of children under State care in the interwar period in Southern Bessarabia (translated title) 95-102
   
Stoica Cristinel POPA  
Soviet refugees in Romania in 1930 (original title and language)  
Refugiaţi sovietici în România în 1930 (translated title) 103-110
   
Daniel BRADEA  
Grădina Publică din Tecuci. Scurtă istorie (original title and language)  
The Tecuci Public Gardens. A short history (translated title) 111-120
   
Roxana Georgiana HOLCĂ-NISTOR  
Implicarea României în soluționarea conflictului arabo-israelian din 1973 (original title and language)  
Romania's involvement in the settlement of the 1973 Arab-Israeli conflict (translated title) 121-132
   
Paradigme / Paradigms  
   
Erich Noris SZAKÁCS  
„Qui vult venire post me, abneget semet ipsum et tollat crucem suam et sequatur me”. Proclamarea cruciadei din anul 1514 (original title and language)  
„Qui vult venire post me, abneget semet ipsum et tollat crucem suam et sequatur me”. The proclamation of the 1514 Crusade (translated title) 133-145
   
David BORCHIN  
Munca obligatorie ca dimensiune a Holocaustului în România?  Studiu de caz: Banatul românesc (original title and language)  
Mandatory labor as a dimension of the Holocaust in Romania? Case study on the Romanian Banat (translated title) 147-166
   
Jordan COPE  
The impact of Palestinian foreign aid (original title and language)  
Impactul ajutorului extern asupra Palestinei (translated title) 167-189
   
Dan Alexandru SĂVOAIA  
A few considerations on strategies of remembrance using the world wide web: fragments of 1944 (original title and language)  
Câteva consideraţii privind strategii de rememorare prin uzul internetului: fragmente ale anului 1944 (translated title) 191-199
   
Recenzii şi note bibliografice /  
Book reviews and bibliographical notes  
   
Pr. Maxim (Iuliu-Marius) Morariu, Autobiografia spirituală a lui Dag Hammarsjkold - o abordare teologică, Cluj-Napoca, Argonaut Publishing House, 2017, 145 p. (Pr. Emanuel-Ioan CĂŞVEAN) 201-203
   
Tatiana Niculescu Bran, Mihai I, ultimul rege al românilor, București, Editura Humanitas, 2016, 254 p. (Leria Elena ARHIRE) 203-204