STUDIUM

Revista studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în istorie
The Journal of BA, MA and PhD Students in History

STUDIUM, Vol. 12, 2019 (PDF)

 

 

 

 

CUPRINS / CONTENTS (PDF)

 

Pages:
 
Cronică / Chronicle
   
Tudor UREA  
THE OTTOMANS IN THE BALKANS (PDF)  
Otomanii în Balcani 5-13
   
Erich Noris SZAKÁCS
„ET ERANO PIÚ DI 60 MILIA PERSONE CON LI DANARI DI LA CRUCIATA ADUNATI”. ASPECTE FINANCIARE PRIVIND CRUCIADA DIN ANUL 1514 (PDF)
„Et erano piú di 60 milia persone con li danari di la cruciata adunati”. Financial aspects concerning the 1514 crusade 15-27
   
Corina DOMINTE
CENSORSHIP OF BOOKS IN THE LIBRARY OF “ŞTEFAN CEL MARE” NATIONAL COLLEGE FROM SUCEAVA (1860-1990) (PDF)
Cenzura cărților în cadrul bibliotecii Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din Suceava (1860-1990) 29-51
   
Adrian NAE
„IMAGINEA BOLȘEVICULUI” ÎN PROPAGANDA DISEMINATĂ DE PUBLICAȚIA BASARABIA. ZIARUL NOUEI VIEȚI ROMÂNEȘTI ÎN NUMERELE DIN 1942 (PDF)  
“The image of the Bolshevik” in the propaganda disseminated by «Basarabia. Ziarul nouei vieți românești» in its editions from 1942 53-62
   
Nicole CACHO
“LA MODE” AMERICAN: A HISTORY OF THE MODERN AMERICAN FASHION INDUSTRY (1930S-1950S) (PDF)
O istorie a industriei americane de modă din anii 1930 până în anii 1950 63-79
 
Roxana Georgiana HOLCĂ-NISTOR  
ANEXAREA IERUSALIMULUI (1980). UN NOU PAS SPRE AMPLIFICAREA CONFLICTULUI ARABO-ISRAELIAN (PDF)  
The annexation of Jerusalem (1980). A new step towards amplifying the Arab-Israeli conflict 81-86
 
   
Paradigme / Paradigms  
   
Cătălina PLINSCHI
CONFUZIA AUTORITĂȚII CU VIOLENȚA ÎN SCRIERILE FILOZOFILOR SEC. XIX-XX (PDF)  
Mistaking authority for violence in philosophical writings from XIX-XX century 87-93
   
Salman SIDDIQI
A TALE OF TWO TRAGEDIES. A HISTORICAL BACKGROUND AND COMPARATIVE ANALYSIS OF THE NAKBA AND THE PARTITION (PDF)  
Povestea a două tragedii. Fundalul istoric şi analiza comparativă a exodului palestinian şi a partiţiei indiene 95-105