STUDIUM

Revista studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor īn istorie
The Journal of BA, MA and PhD Students in History

Studium, Vol. 2, 2011 (PDF)

CUPRINS / CONTENTS

Studii antice / Ancient studies 

Alina-Daniela BĪZGĂ

Egiptul īn timpul domniei lui Amenophis al IV-lea Akhenataton/Egypt in time of Akhenaten p. 5-20 

 

Bogdan RUSU

Lupta Romei īmpotriva pirateriei īn secolul I ī.Hr./Rome’s struggle against piracy in the Ist century B.C. p. 21-34

 

Cronica / Chronicle 

Adina GUŢU

Consideraţii privind influenţa iezuită īn Transilvania şi Moldova pe baza relatărilor călătorilor străini (secolele XVI-XVII)/Consideration on the Jesuit influence in Transylvania and Moldova based upon the accounts of foreign travellers from the XVI and XVII century p. 35-49

 

Adina GINGHINĂ

Experienţa carantinei dunărene īn textele călătorilor străini/The Danube Quarantine in the writings of foreign travellers p. 51-57 

 

Istorie locală / Local history

Cristian CONSTANTIN

Integrarea comunităţii iudaice īn Brăila interbelică/The integration of the Jewish communities from interwar Braila p. 69-67

 

Interviu / Interview 

Corina BUŢEA

Interviu cu Grigore CIOBICĂ–preşedintele Asociaţiei foştilor deţinuţi politici, filiala Brăila/Interview with Grigore CIOBICĂ- President of the Association of former Political prisoners of Braila p- 69-80

 

Recenzii şi note bibliografice / Book reviews and bibliographical notes p. 81-89

Petre Ţurlea, Carol al II-lea şi Camarila Regală, Editura Semne, Bucureşti, 2010, 387 pp. (Adriana BĂDĂRĂ)

Marusia Cīrstea, Din istoria relaţiilor anglo-romāne (1936-1939), Editura Mica Valahie, Craiova, 2011 (ediţia a II-a), 389 pp. (25 pp. anexe) (Cristian CONSTANTIN) 

Constantin I. STAN, Patriarhul Miron Cristea. O viaţă, un destin, Bucureşti, Editura Paideia, 2009, 407 pp. (Roxana STANCIU)