STUDIUM

Revista studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor īn istorie
The Journal of BA, MA and PhD Students in History

Studium, Vol. 4, 2012 (PDF)

CUPRINS / CONTENTS

Studii antice / Ancient Studies

Bogdan RUSU

Trirema greacă (de la apariţie la războiul peloponesiac)/The Greek trireme (from ist beginnings to the Peloponnesian War p. 5-14

Cronica / Chronicle

Vlad Andrei MARAVELA

Antroponime şi toponime romāneşti de origine turanică/The Romanian anthropinymus and toponyms of Turanic origin p. 15-21

Cristina Teodora DUMITRU

Etnie şi confesiune īn oraşul Iaşi (secolele XVII-XVIII) Īn vizunea călătoriloe străini/Ethnicity and confession in Jassy according to foreign travel accounts (17th-18th centuries) p. 23-36

Cristian CONSTANTIN

Libertatea - studiu comparat īntre Europa şi Spaţiul Romānesc/Fredom - a comparative study between Europe and the Romania space p. 37-44

Oana BUŢURCĂ

Grecii ionieni īn porturile Mediteranei orientale şi Mării Negre/Ionian Greeks in the Eastern Mediterranean and the Black Sea Ports p. 45-53

Ionel Marius IOSIP

Romānii aflaţi īn S.U.A. pānă la Primul Război Mondial/The Romanians from the U.S.A. until the First World War p. 55-63

Istorie locală / Local history

Mirel GHEONEA; Cristian CONSTANTIN

Răscoala din 1907 īn judeţele Tecuci şi Covurlui/The uprising of 1907 in the counties of Tecuci and Covurlui p. 65-97

Viaţa īn comunism/Life in communism

George SPIRIDON

Opera literară a lui Traian Dorz īn cadrul operaţiunii "Canal - 82"/The literary work of Traian Dorz in the operation "Channel - 82" p. 99-107

Alina COZMA

Viaţa unui decret: 770/1966 / Life of a Decree: 770/1966 p. 109-140

Recenzii şi note bibliografice / Book reviews and bibliographical notes p. 141-143

Constantin Ardeleanu, Gurile Dunării - o problemă europeană. Comerţ şi navigaţie la Dunărea de Jos īn surse contemporane (1829 - 1853), Editura Istros a Muzeului Brăilei, Brăila, 2012, 226 p. (Cristian CONSTANTIN)