STUDIUM

Revista studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în istorie
The Journal of BA, MA and PhD Students in History

STUDIUM, Vol. 7, 2014 (PDF)

 

CUPRINS / CONTENTS

 

In memoriam lect. univ. dr. Aurel IACOB p. 5

 

Cronica / Chronicle:

Bogdan RUSU

Vase de război în lumea elenistică (apariţia şi evoluţia poliremelor) / Warships in the Hellenistic world (The emergence and evolution of polyremes) p. 7-19

 

Mihai DRAGNEA

Cruciada albigensă şi apariţia Inchiziţiei. Consideraţii istorice / The Albigensian Crusade and the appearance of the Inquisition. Historical considerations p. 21-32

 

Paradigme / Paradigms:

Cristian CONSTANTIN

Propagandă şi spionaj la Dunărea de Jos. Cazul consulatelor străine (1930 - 1940) / Propaganda and spying at the Lower Danube. The case of the foreign consulates (1930–1940) p. 33-46

 

Ionuţ Alexandru DRĂGHICI

Serviciul special de informaţii şi rebeliunea legionară/ Special Intelligence Service and the legionary rebellion p. 47-56

 

 

Corina BUŢEA

Ideea de coadă în memorialistică / The idea of queuing in the memorialistic literature p. 57-68

 

Florin Daniel MIHAI

Procesul de la Helsinki şi importanţa Comisiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa / The Helsinki Process and the importance of the Commission on Security and Cooperation in Europe p. 69-88

 

Recenzii şi note bibliografice / Book reviews and bibliographical notes:

Sarah Snyder, Human Rights Activism and the End of the Cold War, A Transnational History of the Helsinki Network [Mişcarea pentru drepturile omului şi sfârşitul Războiului Rece, O istorie transnaţională a reţelei Helsinki], New York, Cambridge University Press, 2013, 304 p. (Florin Daniel MIHAI) p. 89-96