STUDIUM

Revista studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în istorie
The Journal of BA, MA and PhD Students in History

STUDIUM, Vol. 13, 2020 (PDF)

 

 CUPRINS / CONTENTS (PDF)

 

   
Melinda Gabriela KERESZTES (PDF)  
STUDIU DE CAZ: CETATEA INEU DE-A LUNGUL ISTORIEI 5-13
Case study: Ineu Fortress throughout history  
   
Erich Noris SZAKÁCS (PDF)  
CÂTEVA ASPECTE PRIVIND ACTIVITATEA LUI BELTRAME COSTABILI, TUTORE AL LUI IPPOLITO D’ESTE LA CURTEA DIN ESZTERGOM 15-30
Some aspects concerning the activity of Beltrame Costabili, tutor to Ippolito d’Este at the Court of Esztergom  
   
Alexandru MARIN (PDF)  
LEADING MEMBERS OF THE BRĂTIANU FAMILY IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE AND POLITICAL AFFAIRS OF WALLACHIA AND ROMANIA 31-43
Membri de vază ai familiei Brătianu în administraţia centrală şi treburile politice ale Ţării Româneşti şi României  
   
Ştefan BEJAN (PDF)  
EVOLUȚIA POLITICĂ ȘI SOCIALĂ A GĂGĂUZILOR ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA: CONSECINȚELE TRATATULUI DE LA PARIS DIN 1856 PENTRU POPULAȚIA GĂGĂUZĂ DIN BUGEAC 45-52
The political and social evolution of the Gagaouz people in the second half of the XIXth century: the consequences of the 1856 Paris Treaty on the Gagaouz population of Budjak  
   
Ionuţ Alexandru DRĂGHICI (PDF)  
SPITALUL DIN PORTUL SULINA ŞI EPIDEMIA DE HOLERĂ DIN ANUL 1865 53-63
The hospital of Sulina Port and the cholera epidemic of 1865  
   
Ionuţ Alexandru DRĂGHICI (PDF)  
ACTIVITATEA SPITALULUI DIN SULINA LA SFÂRŞITUL SECOLULUI XIX ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX 65-79
The activity of Sulina hospital at the end of the XIXth and the beginning of the XXth century  
   
Dănuţ Viorel PRESURĂ (PDF)  
REINSERȚIA SOCIALĂ PRIVIND PERSOANELE ÎNCARCERATE ÎN UNELE DOCUMENTE ARDELENE 81-91
Social reinsertion of imprisoned persons as depicted in some Transylvanian documents  
   
Tudor VIŞAN-MIU (PDF)  
MAURICIU BROCINER (1855-1946): FUNCȚIONAR ȘI PENSIONAR AL CASEI REGALE 93-112
Maurice Brociner (1855-1946): On his service to the Royal Household and his retirement  
   
Oana-Maria MITU (PDF)  
STATE-SANCTIONED IDENTITY VERSUS MINORITY IDENTITY: THE CASE OF SOUTHERN BESSARABIAN GERMANS IN INTERWAR ROMANIA 113-136
Identitate agreată de Stat versus identitate minoritară: cazul germanilor din Sudul Basarabiei în România interbelică  
   
Eugen Marius CHIRIŢĂ (PDF)  
ISTORICUL PRIMEI REVISTE A POMPIERILOR MILITARI ROMÂNI 137-149
History of the first publication of Romanian military firefighters  
   
Silvia-Cristina BAUMGARTEN (PDF)  
ÎNCEPUTURILE ȘI EVOLUȚIA TELEVIZIUNII ÎN STATELE DIN SPATELE CORTINEI DE FIER 151-163
The outset and evolution of television in the states behind the Iron Curtain  
   
Dan TUDORACHE (PDF)  
LA PAS CU POEZIA PRIN COMUNISM. POETUL ANDREI CIURUNGA, ÎNTRE REZISTENȚĂ ȘI CONFORMISM 165-188
Walking with poetry through Communism. The poet Andrei Ciurunga, between resistance and conformism  
   
Grigore GORINCIOI (PDF)  
CĂDEREA BLOCULUI COMUNIST ȘI FORMAREA REPUBLICII MOLDOVA CA STAT SUVERAN 189-199
The fall of the Communist Bloc anf the formation of the Republic of Moldova as a sovereign state  
   
Elsa STAVRO (PDF)  
VÂRTEJUL IDENTITAR AL AROMÂNILOR DIN ALBANIA: ALBANO-ROMÂNI, MACEDO-ROMÂNI SAU VLAHI? 201-219
The identity vortex of Aromanians in Albania: Albano-Romanians, Macedo-Romanians, or Vlachs?