STUDIUM

Revista studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în istorie
The Journal of BA, MA and PhD Students in History

Studium, Vol. 3, 2012 (PDF)

CUPRINS / CONTENTS

Preambul p. 5-6

 

Studii antice / Ancient studies

 Bogdan RUSU

Pirateria în lumea greacă din secolul V î.Hr. şi până la Alexandru cel Mare/Piracy in the Greek World from the Fifth Century B.C. to the Reign of Alexander the Great p. 7-18

 

Alexandru COVRIG

Cultul Cybelei. Studiu de caz privind descoperirile arheologice care atestă cultul Cybelei în Dacia romană şi Moesia inferior/The Cult of Cybele Case-Study of the Archaeological Discoveries which Attest the Cukt of Cybele in Romanian Dacia and in Lower Danube p. 19-38

 

Cronica / Chronicle

Vlad Andrei MARAVELA

Implicarea boierilor munteni pe pieţele oraşelor în timpul secolului al XVII-lea/The Involvement of Wallachian Boyars on the Town Markets during the Seventeenth Century p. 41-50

 

Adina GUŢU

Consideraţii privind fondarea societăţii lui Iisus/Consideration on the Foundation of the Society of Jesus p. 51-64

 

Roxana STANCIU

Influenţa iluminismului în Ţările Române/The Influence of the Enlightenment in the Romanian Principalities p. 65-70

 

Daniela-Andreea IFRIM

Evoluţia învăţământului românesc de la legea instrucţiunii publice (1864) la legile reformatoare ale lui Spiru C. Haret/Evolution of Romanian Education from the Law of Public Instruction (1864) to Spiru C. Haret’s Reforms p. 71-88

 

Istorie locală / Local history

 Cristian CONSTANTIN

Reclamă şi publicitate în publicaţiile brăilene (1929-1940)/ Advertising and Publicity in the Publications from Brăila (1929-1940) p. 89-102

 

Recenzii şi note bibliografice/Book reviews and bibliographical notes p. 103-107                              

Jean François Soulet, Istoria Europei de Est de la al doilea război mondial până în prezent, Editura Polirom, Iaşi, 2008, pp. 239. (Alexandru COVRIG)