STUDIUM

Revista studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor īn istorie
The Journal of BA, MA and PhD Students in History

Studium, Vol. 5-6, 2013 (PDF)

CUPRINS / CONTENTS

Studii antice / Ancient studies

Bogdan RUSU

Vase de război egiptene/ Egyptian warships p. 5-11

Cristi-Daniel ANGHELACHE

Celebrarea triumfului īntr-o manieră etruscă formidabilă/ Triumph celebration in an amazing Etruscan manner p. 13-21

Cronica / Chronicle

Florin Daniel MIHAI

Consideraţii asupra averii logofătului Mihail (Mihu)/Considerations on the properties of chancellor Mihail (Mihu) p. 23-32

Oana BUŢURCĂ

Aspecte privind activitatea grecilor ionieni din porturile Brăila, Galaţi şi Sulina īn perioada 1815-1861/ Aspects concerning the activity of the Ionian Greeks from Braila, Galati and Sulina during the period 1815-1861 p. 33-38

Dionisie LIBONI

Modificarea statutului juridico – administrativ al Basarabiei īn deceniile 3 şi 4 ale secolului al XIX –lea/ The change of the legal status of Bessarabia during the 1820s and 1830s p. 39-55

Corina BUŢEA

Gheorghe Cristescu „Plăpumarul”, Primul secretar general al PCR/ Gheorghe Cristescu “Plăpumarul”, the first secretary general of the Romanian Communist Party p. 57-68

Paradigme / Paradigms

Cristian CONSTANTIN

O consecinţă a sovietizării gurilor Dunării: īnchiderea consulatelor străine/ A consequence of the Sovietisation of the Mouths of the Danube: the closing of the foreign consulates p. 69-78

Ana-Maria CHEŞCU

Confruntare şi cooperare īn spaţiul pontic Huntington vs. Brzezinski/ Confrontation and cooperation in the Black Sea area Huntington vs. Brzezinski p. 79-86

Alexandru COVRIG

Cāteva consideraţii privind politica externă a Rusiei īn timpul lui Vladimir Putin (1999-2008)/ A few considerations concerning the foreign policy of Russia during the presidential mandate of Vladimir Putin (1999-2008) p. 87-97

Recenzii şi note bibliografice/ Book reviews and bibliographical notes p. 99-105

Mark Solonin, Butoiul şi Cercurile: 22 iunie 1941 sau cānd a īnceput Marele Război pentru Apărarea Patriei, Editura Polirom, [trad. din lb. Rusă de Maria Sīrghe], Iaşi, 2012, 440 pp. (Ionel Marius IOSIP)

Ioan Scurtu, Liviu Boar (coord.), Minorităţile naţionale din Romānia 1918-1925. Documente, Arhivele Naţionale ale Romāniei, Bucureşti, 1995, 783 pp. (Cristian CONSTANTIN)

Lucian Boia, Capcanele istoriei. Elita intelectuală romānească īntre 1930 şi 1950, Humanitas, 2011, 358 pp. (Laura VĂDEANU)