STUDIUM

Revista studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor n istorie
The Journal of BA, MA and PhD Students in History

STUDIUM, Vol. 8, 2015 (PDF)

 

CUPRINS / CONTENTS

 

Pages:

Arheologie / Archaeology

 

Mihai CHIRIAC

 

Plastica antropomorfă din complexele de cult cu rol de sanctuar din aria culturilor Precucuteni-Cucuteni

 

The anthropomorphic plastic from the cult complexes serving as sanctuaries in the area of the Precucuteni-Cucuteni culture

5-18

   

Cronica / Chronicle

 

Mihai SAFTA

 

Studiu asupra situaţiei, juridice, economice şi sociale a Republicii Florentine n a doua jumătate a secolului al XIII-lea

 

Study on the economical, juridical, and social structural changes in the Republic of Florence during the second half of the 18th century

19-32

   

Marinela-Diana MARINESCU

 

Devoluţiunea succesorală pe linie feminină n Evul Mediu

 

The Succesoral Devolution on the Female Line during the Middle Ages

33-44

   

Sergiu CIOBANU

 

Patrimoniul funciar deţinut de Andrei Corcodel

 

The Landed Estate of Andrei Corcodel

45-59

   

Florenţa TELEMAN & Teodora LAZĂR

 

O contribuţie documentară privind istoricul mănăstirii Radu Vodă

 

A Documentary Contribution to the History of the Radu Vodă Monastery

61-106

   

Cristian CONSTANTIN

 

Deschiderea și dezvoltarea Dunării maritime pentru navigaţia internațională (1829-1853)

 

The Opening and Development of the maritime Danube for International Navigation (1829-1853)

107-118

   

Cristian-Tudor ŞERBAN

 

Activitatea de divertisment din București n timpul ocupației germane din 1916-1918. Teatrul și cinematograful

 

Entertainment Activities in Bucharest during the German Occupation of 1916-1918. Theatres and Cinemas

119-133

   

Paradigme / Paradigms

 

Alexandra RADU

 

Redefinirea opţiunilor politicii de securitate naţională a Statelor Unite ale Americii n contextul ameninţării teroriste (2001)

 

Redefining the National Security Polices of the United States of America in the Context of the Terrorism Threats

135-146

   

Daniel DOJAN

 

Consideratii cu privire la Statul islamic din Irak si Levant

 

Considerations Regarding the Islamic State of Iraq and the Levant

147-156

   

Miruna-Maria COCOLAN & Cristina-Georgiana IVAN

 

Transformarea securității n secolul XXI. Impactul asupra infrastructurilor critice

 

Security Transformation in the 21st century. The Impact on Critical Infrastructures

157-172