STUDIUM

Revista studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor Ón istorie
The Journal of BA, MA and PhD Students in History

EDITORIAL BOARD:

 

Editor in Chief:

Oana-Maria MITU

 ("The Lower Danube" University of Galaţi)

 

Scientific secretary:

 

Florin-Daniel MIHAI

("The Lower Danube" University of Galaţi)

 

 

Editors:

 

Ştefan BEJAN

 ("The Lower Danube" University of Galaţi)

 

Stoica Cristinel POPA

("The Lower Danube" University of Galaţi)

 

 

SCIENTIFIC COMMITTEE:

 

Ion ŞIŞCANU

(B. P. Haşdeu” State University of Cahul, Republic of Moldavia)

Cristian APETREI

("The Lower Danube" University of Galaţi)

Constantin ARDELEANU

("The Lower Danube" University of Galaţi)

Ovidiu COTOI

("The Lower Danube" University of Galaţi)

George ENACHE

("The Lower Danube" University of Galaţi)

Mihaela Denisia LIUŞNEA

("The Lower Danube" University of Galaţi)

Cristian LUCA

("The Lower Danube" University of Galaţi)

Silviu LUPAŞCU

("The Lower Danube" University of Galaţi)

Decebal NEDU

("The Lower Danube" University of Galaţi)

Constantin I. STAN

("The Lower Danube" University of Galaţi)

Arthur TULUŞ

("The Lower Danube" University of Galaţi)