STUDIUM

Revista studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor n istorie
The Journal of BA, MA and PhD Students in History

STUDIUM, Vol. 8, Supplement 1:
The Economic and Social Development
of South-Eastern Europe and the Black Sea Area
(from the Antiquity to the Present Day)
, 2015 (PDF)

 

 

CUPRINS / CONTENTS

 

Articole / Articles

Pages

Konstantin KOLEV

 

The Danube as a cultural and mystical cross-border

 

Dunărea o frontieră trans culturală şi mistică

5-21

 

 

Constantin ZAMFIR

 

Peire Cardenal, poet şi patriot occitan

 

Peire Cardenal, occitan poet and patriot

23-32

 

 

Ștefan STAREȚU

 

Ortodoxia și dinastia sfntă n Balcani n secolele XIV-XV

 

Orthodoxy and the holy dynasty in the Balkans

(14th – 15th centuries)

33-48

 

 

Cristian CONSTANTIN

 

Danubian grain and the european deposit ports.

Quantitative aspects (1829–1853)

 

Cerealele dunărene şi porturile depozit europene.

Aspecte cantitative (1829-1853)

49-57

 

 

Cristian-Tudor ȘERBAN

 

Contribuţii la rolul economiei din Romnia la eforturile militare ale Germaniei n timpul celor două războaie mondiale

 

Contributions regarding the role of Romania’s economy for Germany’s military efforts during the two world wars

59-73

 

 

Radu CUPCEA

 

Educația n Romnia - ntre accelerarea creșterii economice și adncirea decalajului față de occident

 

Education in Romania – Between accelerating economic growth and increasing gaps with the West

75-85

 

 

Roxana MIRON

 

Manipulare electorală prin campanii negative n Romnia postcomunistă

 

Electoral manipulation through negative campaigns in postcommunist Romania

87-92

 

 

 


Zoltn EPERJESI

 

Geostrategic shifts in the Eastern Mediterranean and certain echoes of the cold war in the Black Sea area

 

Schimburile geostrategice n estul Mediteranei și anumite ecouri ale Războiului Rece n zona Mării Negre

93-122

 

 

Lucian DUMITRESCU

 

Dezvoltarea economică din Romnia ca membră a Uniunii Europene. Ce este Uniunea Europeană?

 

Romania’s Economic Development as an EU Member.

What is the European Union?

123-136

 

 

Cristina-Georgiana IVAN

 

Posibilităţi de dezvoltare a cooperării n Zona Extinsă a Mării Negre. Perspective demografice

 

Possibilities for the development of cooperation in the Black Sea Area. Demographic prospects

137-160