STUDIUM

Revista studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în istorie
The Journal of BA, MA and PhD Students in History

STUDIUM, Vol. 8, Supplement 1:
The Economic and Social Development
of South-Eastern Europe and the Black Sea Area
(from the Antiquity to the Present Day)
, 2015 (PDF)

 

 

CUPRINS / CONTENTS

 

Articole / Articles

Pages

Konstantin KOLEV

 

The Danube as a cultural and mystical cross-border

 

Dunărea o frontieră trans culturală şi mistică

5-21

 

 

Constantin ZAMFIR

 

Peire Cardenal, poet şi patriot occitan

 

Peire Cardenal, occitan poet and patriot

23-32

 

 

Ștefan STAREȚU

 

Ortodoxia și dinastia sfântă în Balcani în secolele XIV-XV

 

Orthodoxy and the holy dynasty in the Balkans

(14th – 15th centuries)

33-48

 

 

Cristian CONSTANTIN

 

Danubian grain and the european deposit ports.

Quantitative aspects (1829–1853)

 

Cerealele dunărene şi porturile depozit europene.

Aspecte cantitative (1829-1853)

49-57

 

 

Cristian-Tudor ȘERBAN

 

Contribuţii la rolul economiei din România la eforturile militare ale Germaniei în timpul celor două războaie mondiale

 

Contributions regarding the role of Romania’s economy for Germany’s military efforts during the two world wars

59-73

 

 

Radu CUPCEA

 

Educația în România - între accelerarea creșterii economice și adâncirea decalajului față de occident

 

Education in Romania – Between accelerating economic growth and increasing gaps with the West

75-85

 

 

Roxana MIRON

 

Manipulare electorală prin campanii negative în România postcomunistă

 

Electoral manipulation through negative campaigns in postcommunist Romania

87-92

 

 

 


Zoltán EPERJESI

 

Geostrategic shifts in the Eastern Mediterranean and certain echoes of the cold war in the Black Sea area

 

Schimburile geostrategice în estul Mediteranei și anumite ecouri ale Războiului Rece în zona Mării Negre

93-122

 

 

Lucian DUMITRESCU

 

Dezvoltarea economică din România ca membră a Uniunii Europene. Ce este Uniunea Europeană?

 

Romania’s Economic Development as an EU Member.

What is the European Union?

123-136

 

 

Cristina-Georgiana IVAN

 

Posibilităţi de dezvoltare a cooperării în Zona Extinsă a Mării Negre. Perspective demografice

 

Possibilities for the development of cooperation in the Black Sea Area. Demographic prospects

137-160