STUDIUM

Revista studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor īn istorie
The Journal of BA, MA and PhD Students in History

STUDIUM, Vol. 10, Supplement 1:
Geopolitics, History and Population in Eastern Europe: New research directions in Humanities and Political Sciences
(PDF)

 

CUPRINS / CONTENTS

 

Articole / Articles

Pages

Erich Noris SZAKĮCS

 

Constantin Duca īn opera lui Dimitrie Cantemir și Radu Rosetti: sub zodia Echității și a Vidrei

 

Constantin Duca in the writings of Dimitrie Cantemir and Radu Rosetti: under the sign of Equity and of the Otter

5-14

 

 

Victoria NOVIKOVA

 

Вклад И.К. Айвазовского в развитие и благоустройство Феодосии второй половины хіх в

 

The contribution of I.K. Aivazovsky to the development and improvement of Theodosia in the second half of the XIXth century

15-23

 

 

Natalia VOLKANOVA

 

Благотворительная деятельность бессарабских дворян в период русско-японской войны (1904-1905 гг.)

 

Charitable activities of the Bessarabian nobles during the Russo-Japanese War (1904-1905)

25-35

 

 

Alexandru BEJENARU

 

Politica de reglementare a preţurilor īn sectorul agrar al Basarabiei (1906-1914)

 

The policy of price regulation in Bessarabia’s agricultural sector (1906-1914)

35-43

 

 

Ionuţ-Alexandru DRĂGHICI

 

„Chestiunea pāinii” - un indicator al aspiraţiei spre modernitate īn Galaţiul interbelic

 

“The matter of bread” - an indicator for the aspiration towards modernism in interwar Galatzi

45-56

 

 

Ioana-Andreea BĪRZESCU

 

Propaganda comunistă şi teatrul de păpuşi

 

Communist Propaganda and Marionette Theatre

57-68

 

 

Laura GIOSANU

 

Radio „Europa Liberă” şi exilul romānesc īn Europa

 

Radio Free Europe and Romanian exile in Europe

69-83

 

 


Maxim DUBNA

 

Бойки–переселенцы с. Маринове (из истории одной семьи)

 

Boyko immigrants from Marinovo (from a family history)

85-92

 

 

Denisa MAIER

 

Perspective de gen īn Europa Centrală după 1989: Statutul femeilor din Bosnia-Herţegovina īn perioada comunistă şi post-comunistă

 

Gender perspectives in Central Europe after 1989: Women’s status in Bosnia and Herzegovina during the Communist and post-Communist period

93-100

 

 

Elena NISTOR

 

Războiul de pe Nistru: cauze, actori, consecinţe

 

War on the Dniester: causes, actors and consequences

101-111

   

Andreea-Ioana DUMITRUŢI 

 

Īn căutarea legitimităţii şi a expertizei? Rolul grupurilor de experţi īn cadrul procesului de reflecţie strategică pentru elaborarea strategiei globale a Uniunii Europene

 

In search of legitimacy and expertise? The role of expert groups and the process of strategic reflection in the making of the European Union Global Strategy

113-133

 

 

Anastasia LUKIANENKO

 

The European Union as a key player in efficient solving of common security problems: issues and perspectives

 

Uniunea Europeană ca element-cheie īn rezolvarea eficientă a problemelor de securitate comună: Probleme și Perspective

135-144

 

 

Laura-Andreea RAŢĂ

 

Şase ţări, o singură ţintă: Marea Chinei de Sud. Conflicte, construcţii, tensiuni

 

Six countries, one target: South China Sea. Conflicts, constructions, tensions

145-152

   

Yuri BERLINSKYI

 

The status of student self-government in Ukraine

 

Starea de fapt a autoguvernării studenţeşti īn Ucraina

153-156