STUDIUM

Revista studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în istorie
The Journal of BA, MA and PhD Students in History

STUDIUM, Vol. 9, 2016 (PDF)

 

 

CUPRINS / CONTENTS

 

  Pages:
Coperta / Cover  
Pagina de titlu / Front page 1-2
Cuprins / Contents 3-5
   
Cronica / Chronicle  
   
Ştefan STAREŢU  
Europa Centrală şi de Sud-Est şi feudalismul sârbesc între secolele al XII –XV-lea  
Central and South-Eastern Europe and Serbian feudalism between the 12th and 15th centuries 7-29
   
Florenţa TELEMAN  
Contribuţia lui Alexandru al II-lea Mircea la constituirea domeniului mănăstirii Sfânta Troiţă (Radu Vodă) din Bucureşti  
The contribution of Alexandru II Mircea to the formation of the feudal domain of the Holy Trinity (Radu Vodă) Monastery from Bucharest 31-52
   
Irina Mihaela DEACONU  
Limba documentelor de cancelarie în timpul domniei lui Matei Basarab (1632-1654)  
The language of chancellery documents during Matei Basarab’s rule (1632-1654) 53-70
   
Petrişor-Aurelian LAZĂR  
Receptarea zestrei în izvoarele juridice care au circulat în Ţările Române. Foi de zestre  
The acceptance of dowry in historical judiciary sources that have circulated in the Romanian Principalities. Dowry lists 71-90
   
Marius Daniel PLEŞOIU  
Consumul produselor de igienă din Ţările Române în secolele XVI-XIX  
The Consumption of the hygiene products in the Romanian Principalities during the 16th to the 19th centuries 91-103
   
Ionel Constantin MITEA  
Unele consideraţii cu privire la „Societatea rusă de navigațiune cu vapoare pe Marea Neagră și Dunăre  
Some consideration about the “Company of Russian Steamers for Navigation in the Black Sea and on the Danube” 105-113
   
Polina LUNGU  
Activitatea istoricului şi profesorului Alexandru Boldur la Iaşi  
The activity of the historian Prof. Alexandru Boldur in Jassy 115-125
   
Elena Cristina MIHAI  
Rolul urbanistic al Combinatului Siderurgic Galaţi în dezvoltarea oraşului  
The urban role of the Galati Steel Plant for the development of the city 127-140
   
Paradigme / Paradigms  
   
Mihaela MUNTEANU  
„Problema Dunării” (1883). Curente de opinie reflectate în presa românească referitoare la Conferinţa de la Londra  
„The Danube River issue” (1883). Trends in public opinion regarding the Conference of London as reflected in the Romanian press 141-170
   
Cristian CONSTANTIN  
Impactul telegrafului şi al telefonului asupra comerţului cu cereale de la gurile Dunării (1856-1914)  
The impact of the telegraph and the telephone on the grains commerce at the mouths of the Danube (1856-1914) 171-187
   
Florin Daniel MIHAI  
Amploarea mişcării socialiste în România până la izbucnirea Primului Război Mondial  
The magnitude of the socialist movement in Romania until the outbreak of the First World War 189-203
   
Casandra ŞERBAN  
Costuri directe şi indirecte ale participării României la Primul Război Mondial. Abordări, omisiuni şi potenţialităţi istoriografice  
The historical approaches regarding the direct and indirect costs of the participation of Romania in the First World War 205-234
   
Ionuţ Alexandru DRĂGHICI  
Probleme politico-administrative ale oraşului Galaţi în perioada 1933-1947  
The administrative and political problems of the city of Galati from 1933 to 1947 221-234
   
Isabella HARŢUCHE  
Viziunea stalinistă şi rolul armatei roşii în impunerea modelului sovietic în Europa Centrală şi de Sud-Est  
The Stalinist vision and the role of the Red Army in the implementation of the Soviet model in Central and South-Eastern Europe 235-244
   
Cătălina MÂRZA  
Destructurarea societăţii civile în perioada comunistă (1947 - 1949)  
The dismantling of civil society during the communist period (1947-1949) 245-256
   
Sorina RAICU  
Mişcarea de disidenţă în Cehoslovacia: Vaclav Havel şi Jan Patocka  
The dissident movement in Czechoslovakia: Vaclav Havel and Jan Patocka 257-264
   
Alexandra RADU  
Concepte şi teorii ale politicii de securitate naţională americană pe durata Războiului Rece  
Unites States national security concepts and theories during the Cold War 265-272
   
Laura-Andreea RAŢĂ  
Puterea nucleară a Franţei. Impactul asupra relaţiilor internaţionale  
The Nuclear power of France. Its impact on International Relations 273-279
   
Stoica Cristinel POPA  
The Past, Present and Future of public education in the United States of America  
Trecutul, prezentul şi viitorul educaţiei publice în Statele Unite ale Americii 281-289
   
Recenzii şi note bibliografice /  
Book reviews and bibliographical notes  
   
John R. Lampe, Marvin R. Jackson, Balkan Economic History 1550-1950: From Imperial Borderlands to Developing Nations, Indiana, Indiana University Press, 1982, 728 p.
(Bogdan RUSU)
291-293
   
Steve Tsang, Hong Kong - An Appointment with China, London, I. B. Tauris, 1997, 188 p. (Stoica Cristinel POPA) 295-296